Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Nasielsk - ZGKiM - Administracja Domw i Zieleni
ZGKiM - Nasielsk - Flaga
ZGkiM - Nasielsk - Oczyszczanie Miasta
ZGKiM - Nasielsk - Naptrawa i Konserwacja Drg
Nasielsk - ZGKiM - Wywz Nieczysto?ci Sta?ych i P?ynnych


NIE ZAPOMNIJ O IMIENINACH

Dziś : Albiny Zdzislawy
Jutro : Olimpii Lazarza
Pojutrze : Gracjana Boguslawa

Przetarg na dostawę paliw Drukuj Email
Środa, 12 Grudzień 2018 13:12

Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłasza przetarg na dostawe paliw płynnych w latach 2019-2020

 

plik do pobrania: SIWZ na dostawę paliw do ZGKIM Nasielsk 

plik do pobrania : formularz ofertowy

 
Informacja Drukuj Email
Środa, 12 Grudzień 2018 10:55

Zarząd Gospodarki Komunalnej 


i Mieszkaniowej informuje, zę w dniu 24.12.2018 - (poniedziałek)


będzie czynny do godziny 1200

 
Informacje o wyniku naboru Drukuj Email
Niedziela, 25 Listopad 2018 14:56

Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej informuje, że w wyniku naboru na stanowisko Kierownika Działu Oczyszczania Miasta w Zarządzie Gospodarki Komunalnej i MIeszkaniowej został wybrany:

 

Emil Komendarski zamieszkały w Nasielsku ul. Dąbrowskiego 10

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Komisja dokonała wyboru na stanowisko urzędnicze Kierownika Działu Oczyszczania Miasta- wybrano Pana Emila Komendarskiego. O wyborze zadecydowała rozmowa kwalifikacyjna, która potwierdza bardzo dobrą znajomość zagadnień związanych z zakresem działalności firmy oraz działu oczyszczania miasta. Pan Emil Komendarski spełni wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz cechy charakteru wskaują na sprawną i skuteczną realizację powierzonych zadań na danym stanowisku 

 
Ogłoszenie o naborze Drukuj Email
Piątek, 21 Wrzesień 2018 21:03

DYREKTOR ZARZĄDU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

I MIESZKANIOWEJ W NASIELSKU

z siedzibą w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Płońska 43

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE

- KIEROWNIK DZIAŁU OCZYSZCZANIA MIASTA

1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 

1. Wymagania niezbędne

Osoba ubiegająca się o stanowisko Kierownika Działu Oczyszczania Miasta powinna spełniać zgodnie z art. 13  ustawy z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260) następujące wymagania:

a) Posiadać obywatelstwo polskie,

b) Mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,

c) Nie być prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

d) Spełniać  warunek:

Ukończyć studia wyższe,

Posiadać co najmniej 5 lat stażu pracy.


2.  Wymagania dodatkowe

a) Znajomość przepisów z dziedziny ochrony środowiska,

b) Znajomość przepisów o samorządzie gminnym,

c) Znajomość przepisów o gospodarce nieruchomościami,

d) Umiejętność obsługi komputera (programów biurowych – edytor tekstu i arkuszy kalkulacyjnych, obsługa poczty elektronicznej),

e) Umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres, umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole, kreatywność, dyspozycyjność, zdolności organizacyjne, umiejętność zarządzania zespołem, zaangażowanie w realizację powierzonych obowiązków,

f) Posiadać prawo jazdy kat. B,

g) Znajomość struktury organizacyjnej i zadań ZGKiM w Nasielsku


3. Zakres wykonywanych zadań

a) Nadzór nad pracą działu, szczególnie dbałość o efektywną pracę osób w nim zatrudnionych,

b) Reprezentowanie Zakładu na zewnątrz,

c) Planowanie, organizowanie i kontrolowanie pracy działu, a w szczególności dotyczącej

wywozu nieczystości stałych i płynnych,

omiatania ręcznego wg zleceń na terenie miasta Nasielsk,

pielęgnacji terenów zielonych na terenie miasta Nasielsk (parki, skwery, cięcie drzew, traw, nowe nasadzenia),

zimowego utrzymania chodników,

pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,

wykonywania pracy przez osoby skierowane do odpracowania kary,

rozliczeń za wykonywane usługi,

d) Wystawianie kart drogowych,

e) Sporządzanie ewidencji pracy podległych pracowników,

f) Sporządzanie wymaganych sprawozdań,

g) Współpraca z Urzędem Miejskim w zakresie gospodarki odpadami w gminie Nasielsk oraz zieleni miejskiej,

h) Zakup potrzebnych materiałów i narzędzi niezbędnych do pracy działu,

i) Prowadzenie korespondencji z kontrahentami,

j) Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora

 

Szczegóły o naborze: Ogłoszenie nabór na stanowisko urzędnicze - kierownik działu oczyszczania miasta

Kwestionariusz osobowy: Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji

Klauzula informacyjna : Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie 

 

 


 
Ogłoszenie Drukuj Email
Czwartek, 26 Lipiec 2018 19:20

Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku działając na podstawie DECYZJI nr WA.RET.070.1.14.3.2018 wydanej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu  Gospodarki Wodnej w Warszawie dnia 04.07.2018r z moca obowiązywania od dnia 02 sierpnia 2018r do 01 sierpnia 2021r  przedstawia następujące taryfy opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki 


kliknij aby pobrać taryfy opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki

 
« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Design by : P.H.U. INTER-SOFT Piotr Kaczmarczyk | Witryna zgodna ze standardami : XHTML i CSS.