Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Nasielsk - ZGKiM - Administracja Domw i Zieleni
ZGKiM - Nasielsk - Flaga
ZGkiM - Nasielsk - Oczyszczanie Miasta
ZGKiM - Nasielsk - Naptrawa i Konserwacja Drg
Nasielsk - ZGKiM - Wywz Nieczysto?ci Sta?ych i P?ynnych


NIE ZAPOMNIJ O IMIENINACH

Dziś : Juliusza Lukasza
Jutro : Pelagii Piotra
Pojutrze : Ireny Jana

Ogłoszenie o naborze Drukuj Email
Piątek, 21 Wrzesień 2018 21:03

DYREKTOR ZARZĄDU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

I MIESZKANIOWEJ W NASIELSKU

z siedzibą w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Płońska 43

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE

- KIEROWNIK DZIAŁU OCZYSZCZANIA MIASTA

1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 

1. Wymagania niezbędne

Osoba ubiegająca się o stanowisko Kierownika Działu Oczyszczania Miasta powinna spełniać zgodnie z art. 13  ustawy z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260) następujące wymagania:

a) Posiadać obywatelstwo polskie,

b) Mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,

c) Nie być prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

d) Spełniać  warunek:

Ukończyć studia wyższe,

Posiadać co najmniej 5 lat stażu pracy.


2.  Wymagania dodatkowe

a) Znajomość przepisów z dziedziny ochrony środowiska,

b) Znajomość przepisów o samorządzie gminnym,

c) Znajomość przepisów o gospodarce nieruchomościami,

d) Umiejętność obsługi komputera (programów biurowych – edytor tekstu i arkuszy kalkulacyjnych, obsługa poczty elektronicznej),

e) Umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres, umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole, kreatywność, dyspozycyjność, zdolności organizacyjne, umiejętność zarządzania zespołem, zaangażowanie w realizację powierzonych obowiązków,

f) Posiadać prawo jazdy kat. B,

g) Znajomość struktury organizacyjnej i zadań ZGKiM w Nasielsku


3. Zakres wykonywanych zadań

a) Nadzór nad pracą działu, szczególnie dbałość o efektywną pracę osób w nim zatrudnionych,

b) Reprezentowanie Zakładu na zewnątrz,

c) Planowanie, organizowanie i kontrolowanie pracy działu, a w szczególności dotyczącej

wywozu nieczystości stałych i płynnych,

omiatania ręcznego wg zleceń na terenie miasta Nasielsk,

pielęgnacji terenów zielonych na terenie miasta Nasielsk (parki, skwery, cięcie drzew, traw, nowe nasadzenia),

zimowego utrzymania chodników,

pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,

wykonywania pracy przez osoby skierowane do odpracowania kary,

rozliczeń za wykonywane usługi,

d) Wystawianie kart drogowych,

e) Sporządzanie ewidencji pracy podległych pracowników,

f) Sporządzanie wymaganych sprawozdań,

g) Współpraca z Urzędem Miejskim w zakresie gospodarki odpadami w gminie Nasielsk oraz zieleni miejskiej,

h) Zakup potrzebnych materiałów i narzędzi niezbędnych do pracy działu,

i) Prowadzenie korespondencji z kontrahentami,

j) Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora

 

Szczegóły o naborze: Ogłoszenie nabór na stanowisko urzędnicze - kierownik działu oczyszczania miasta

Kwestionariusz osobowy: Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji

Klauzula informacyjna : Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie 

 

 


 
Ogłoszenie Drukuj Email
Czwartek, 26 Lipiec 2018 19:20

Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku działając na podstawie DECYZJI nr WA.RET.070.1.14.3.2018 wydanej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu  Gospodarki Wodnej w Warszawie dnia 04.07.2018r z moca obowiązywania od dnia 02 sierpnia 2018r do 01 sierpnia 2021r  przedstawia następujące taryfy opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki 


kliknij aby pobrać taryfy opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki

 
Ogłoszenie o naborze Drukuj Email
Czwartek, 14 Czerwiec 2018 15:18

 

 

DYREKTOR ZARZĄDU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

I MIESZKANIOWEJ W NASIELSKU

z siedzibą w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Płońska 43

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO POMOCNICZE

- OPETATOR URZĄDZEŃ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy

 1. Wymagania niezbędne

Osoba ubiegająca się o stanowisko Operator Urządzeń Oczyszczalni ścieków następujące wymagania:

 1. Mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych

 2. Nie być prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

 3. Spełniać jeden z poniższych warunków:

 • wykształcenie średnie ogólne

 • wykształcenie średnie techniczne

 • uprawnienia elektryczne

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność obsługi komputera,

 2. umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres, umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole, kreatywność, dyspozycyjność, zaangażowanie w realizację powierzonych obowiązków,

 3. umiejętność wykonywania drobnych prac hydraulicznych,

 4. mile widziane prawo jazdy kat B,

 

 1. Zakres wykonywanych zadań

 1. kontrola pracy pomp, mieszadeł, dmuchaw, zasuw, sond pomiarowych, instalacji napowietrzania,

 2. kontrola sterowania urządzeń elektro – energetycznych,

 3. obsługa kraty koszowej,

 4. zagęszczanie i odwadnianie osadu, czyszczenie koryt ścieków oraz stacji zlewnej,

 5. utrzymanie porządku w obrębie obiektu (koszenie trawników, odśnieżanie i posypywanie chodników),

 6. wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego i Dyrektora.

szczegóły o naborze: Ogłoszenie nabór na stanowisko pomocnicze - operator urządzeń oczyszczalni ścieków
 
Ogłoszenie Drukuj Email
Wtorek, 12 Grudzień 2017 10:41

Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku informuje, że w dniu 13. 12. 2017 r (środa) nastąpi przerwa w dostawie wody w godz. 1200 – 1430.

 

Brak wody odczują Wszyscy Odbiorcy zasilani ze Stacji Uzdatniania Wody SUW Cieksyn.

 

Za powyższe utrudnienia bardzo przepraszamy.

 
Ogłoszenie Drukuj Email
Poniedziałek, 20 Listopad 2017 10:09

Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku informuje, że w dniu 22. 11. 2017 r (środa) nastąpi przerwa w dostawie wody w godz. 830 – 1230.

 

Brak wody odczują Wszyscy Odbiorcy zasilani ze Stacji Uzdatniania Wody SUW Cieksyn.

 

Za powyższe utrudnienia bardzo przepraszamy.

 
« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Design by : P.H.U. INTER-SOFT Piotr Kaczmarczyk | Witryna zgodna ze standardami : XHTML i CSS.