Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Nasielsk - ZGKiM - Administracja Domw i Zieleni
ZGKiM - Nasielsk - Flaga
ZGkiM - Nasielsk - Oczyszczanie Miasta
ZGKiM - Nasielsk - Naptrawa i Konserwacja Drg
Nasielsk - ZGKiM - Wywz Nieczysto?ci Sta?ych i P?ynnych


NIE ZAPOMNIJ O IMIENINACH

Dziś : Emilii Iwony
Jutro : Joanny Zuzanny
Pojutrze : Boryslawa Grzegorza

Og?oszenie Drukuj Email
Piątek, 04 Wrzesień 2015 16:14

Zarz?d Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku ul. P?o?ska 43 z uwagi na stabilizacj? pogody i na zmniejszony rozbir wody odwo?uje obs?ug? zast?pcze punkty poboru wody w Cieksynie i w Jackowie.

 
Og?oszenie Drukuj Email
Piątek, 21 Sierpień 2015 16:07

Zarz?d Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku ul.P?o?ska 43   informuje, i? z uwagi na d?ugo utrzymuj?c? si? susz? i du?y rozbir wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Cieksynie, odbiorcy wody nast?puj?cych miejscowo?ci: Borkowo Nowiny, Nowiny, Nowa Wrona, Dobra Wola, Zaborze, Rostki, Gaw?wek mog? odczu? okresowy brak wody.

W zwi?zku z powy?szym ZGKiM wskazuje zast?pczy punkt poboru wody pitnej na terenie SUW  w  Cieksynie  ul.Sportowa  w  dniach sobota niedziela  w godzinach 1300-1500 i 1800 - 2000

Za powy?sze utrudnienia przepraszamy.

 
Og?oszenie Drukuj Email
Czwartek, 02 Lipiec 2015 14:04

 
Drukuj Email
Wtorek, 28 Kwiecień 2015 11:39

Poni?ej za??czamy harmonogramy odbioru odpadw komunalnych z terenu gminy Nasielsk na maj wrzesie? 2015 wytworzonych w gospodarstwach domowych niezamieszka?ych*

MAJ                -8  i  22

CZERWIEC    -5  i  19

LIPIEC          - 10 i 24

SIERPIE?    -  721

WRZESIE?  -  418

Wywz odpadw nast?pi po wcze?niejszym zg?oszeniu telefonicznym z pojemnikw lub workw foliowych 120l nabytych w ZGKiM. Zg?oszenia tel. 023 691 23 64 wew. 45 lub 36. W przypadku braku odpowiedniego dla naszego sprz?tu dojazdu do nieruchomo?ci pojemnik lub worek powinien by? wystawiony w w/w terminie przy drodze g?wnej .

*W rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystosci i porz?dku w gminach w?asciciele nieruchomo?ci na ktrej nie zamieszkuja mieszka?cy (dot. m.in. dzia?kowiczw) i nie s? obj?ci obowi?zkiem sk?adania deklaracji i wnoszenia op?at za gospodarowanie odpadami komunalnymi do gminy.

Harmonogram nie dotyczy instytucji.

 
Og?oszenie Drukuj Email
Sobota, 18 Kwiecień 2015 12:42

Zarz?d Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku dzia?aj?c na podstawie Uchwa?y nr IX/46/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26.03.2015r. z moc? obowi?zywania od dnia 01 maja 2015r do 30 kwietnia 2016r. przedstawia nast?puj?ce taryfy op?at za dostarczon? wod? i odprowadzane ?cieki

kliknij aby zobaczy? tre?? og?oszenia


L.p.

Taryfy na zbiorowe zaopatrzenie wody na terenie Gminy Nasielsk/Op?aty abonamentowe

Cena netto w 2015r.

Nale?ny podatek VAT
Cena brutto w 2015r.

1

Odbiorcy wody (gospodarstwa domowe, przemys? i pozostali)

2,30 z?/m

8%

2,48 z?/m

2

Op?ata abonamentowa (odczyt, rozliczenie i gotowo?? ?wiadczenia us?ug zwi?zanych z dostaw? wody)

2 z?/m-c

8%

2,16 z?/m-c

3

Dostawcy ?ciekw (gospodarstwa domowe, przemys? i pozostali)

4,25 z?/m

8%

4,59 z?/m

4

Op?aty abonamentowe (odczyt, rozliczenie i gotowo?? ?wiadczenia us?ug zwi?zanych z odbiorem ?ciekw)

2 z?/m-c

8%

2,16 z?/m-c

 
« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Design by : P.H.U. INTER-SOFT Piotr Kaczmarczyk | Witryna zgodna ze standardami : XHTML i CSS.