Drukuj
Poniedziałek, 23 Czerwiec 2014 15:53

Poni?ej za??czamy harmonogramy odbioru odpadw komunalnych z terenu gminy Nasielsk na lipiec wrzesie? 2014 wytworzonych w gospodarstwach domowych niezamieszka?ych*

LIPIEC          - 418

SIERPIE?    -  822

WRZESIE?  -  519

Wywz odpadw nast?pi po wcze?niejszym zg?oszeniu telefonicznym z pojemnikw lub workw foliowych 120l nabytych w ZGKiM. Zg?oszenia tel. 023 691 23 64 wew. 45 lub 36. W przypadku braku odpowiedniego dla naszego sprz?tu dojazdu do nieruchomo?ci pojemnik lub worek powinien by? wystawiony w w/w terminie przy drodze g?wnej .

*W rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystosci i porz?dku w gminach w?asciciele nieruchomo?ci na ktrej nie zamieszkuja mieszka?cy (dot. m.in. dzia?kowiczw) i nie s? obj?ci obowi?zkiem sk?adania deklaracji i wnoszenia op?at za gospodarowanie odpadami komunalnymi do gminy.

Harmonogram nie dotyczy instytucji.