Og?oszenie Drukuj
Czwartek, 16 Czerwiec 2016 12:59

Zgodnie z Uchwa?? Nr XX/131/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 31 marca 2016 r, od dnia 01.07.2016 r, gminnym systemem gospodarki odpadami zosta?y obj?te nieruchomo?ci niezamieszka?e (z wy??czeniem targowisk i cmentarzy), odpady komunalne z ww. nieruchomo?ci odbiera? b?dzie przedsi?biorca, wy?oniony w drodze przetargu nieograniczonego.

Odpady b?d? odbierane w zamian za uiszczon? na konto gminy Nasielsk op?at? wg z?o?onej deklaracji. W?a?ciciele domkw letniskowych i innych nieruchomo?ci wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe op?at? za odbir odpadw b?d? wnosili w formie rycza?tu.

Umowy na odbir odpadw zawarte z ZGKiM przed 1 lipca 2016r stan? si? automatycznie bezprzedmiotowe


Wi?cej infoimacji na stronie:

www.nasielsk.pl