Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Nasielsk - ZGKiM - Administracja Domw i Zieleni
ZGKiM - Nasielsk - Flaga
ZGkiM - Nasielsk - Oczyszczanie Miasta
ZGKiM - Nasielsk - Naptrawa i Konserwacja Drg
Nasielsk - ZGKiM - Wywz Nieczysto?ci Sta?ych i P?ynnych


NIE ZAPOMNIJ O IMIENINACH

Dziś : Ilony Klary
Jutro : Jana Boleslawa
Pojutrze : Bernarda Samuela

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Drukuj Email

DYREKTOR ZARZĄDU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

I MIESZKANIOWEJ W NASIELSKU

z siedzibą w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Płońska 43

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE

- GŁÓWNY KSIĘGOWY

1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 

Wymagania niezbędne


Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego powinna spełniać zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2017.0.2077) następujące wymagania:

 1. posiadać obywatelstwo polskie,

 2. mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych

 3. nie być prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

 4. spełniać jeden z poniższych warunków:

 • ukończyć ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

 • ukończyć średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

 • być wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

 • posiadać certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

Wymagania dodatkowe:


 1. znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej

 2. znajomość ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości

 3. znajomość przepisów o samorządzie gminnym

 4. znajomość przepisów podatkowych

 5. znajomość przepisów płacowych

 6. znajomość przepisów ZUS

 7. umiejętność obsługi komputera (programów biurowych – edytor tekstu i arkuszy kalkulacyjnych, obsługa poczty elektronicznej)

 8. znajomość obsługi programów księgowych

 9. umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres, umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole, kreatywność, dyspozycyjność, zdolności organizacyjne, umiejętność zarządzania zespołem, zaangażowanie w realizację powierzonych obowiązków,

 10. znajomość struktury organizacyjnej i zadań ZGKiM w Nasielsku

Szczegóły o naborze: Ogłoszenie nabór na stanowisko urzędnicze - główny księgowy

Kwestionariusz osobowy: Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji
 

Wyszukiwarka


Design by : P.H.U. INTER-SOFT Piotr Kaczmarczyk | Witryna zgodna ze standardami : XHTML i CSS.